• Pracoviště 1 / Sídlo: Vladislava Vančury 1154, 266 01 Beroun
  • Pracoviště 2: Husova ulice 181, 266 01 Beroun – Zavadilka
MŠ Sluníčko Beroun - úvodní obrázek

PROSTŘEDÍ MŠ

MŠ je umístěna ve 2 budovách.

PRACOVIŠTĚ 1

Vladislava Vančury 1154, Beroun

MŠ budova v ulici Vl. Vančury

Kapacita 103 dětí (4 třídy – dle věku)

Budova MŠ Sluníčko Beroun ul. Vl. Vančury 1. a 2. třída je umístěna v jedné části budovy. Má společnou hernu, jídelnu. Každá třída má samostatné sociální zařízení a šatnu. 3. a 4. třída je umístěna v druhé části budovy.

Třídy mají samostatnou jídelnu, hernu, šatnu i sociální zařízení. U každé třídy je umístěn kabinet na pomůcky. Obě části MŠ jsou propojeny spojovací chodbou.

PRACOVIŠTĚ 2

Husova ulice 181, Beroun – Zavadilka

MŠ budova v ulici Husova

Kapacita 42 dětí (2 třídy – děti rozdělené na mladší a starší)

Budova MŠ Sluníčko Beroun ul. Husova 5. a 6. třída má každá samostatnou hernu, sociální zařízení.

V přízemí budovy mají obě třídy společnou jídelnu a šatnu. Kabinet v patře je společný pro obě třídy.

ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ OBOU PRACOVIŠŤ

Všechny třídy na obou pracovištích mají vytvořeny hrací koutky. Dětský nábytek odpovídá hygienickým požadavkům. Třídy i kabinety jsou průběžně doplňovány hračkami, didaktickými pomůckami a metodickým materiálem – dle věku dětí.

Dalším zázemím obou pracovišť jsou kuchyňky u tříd, šatny pro personál, kancelář vedoucí stravování, ředitelna, prádelna, a sociální zařízení se sprchovými kouty.

Obě pracoviště mají plynovou kotelnu.

Každý objekt má svou vlastní zahradu osázenou zelení a vybavenou hracími prvky pro zájmovou činnost dětí. Vzrostlé stromy vytvářejí stinná zákoutí potřebná pro hry dětí v letních měsících.

Součástí MŠ ve Vančurově ul. je školní jídelna, která zajišťuje stravování pro děti a zaměstnance obou pracovišť. Na odloučené pracoviště v Husově ulici je jídlo dováženo z MŠ firmou SCOLAREST, spol.s.r.o. Praha 7, provozovna Beroun.

© Copyright Mateřská škola Sluníčko Beroun | webdesign