• Pracoviště 1 / Sídlo: Vladislava Vančury 1154, 266 01 Beroun
  • Pracoviště 2: Husova ulice 181, 266 01 Beroun – Zavadilka
MŠ Sluníčko Beroun - úvodní obrázek

PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

Zápis dětí do MŠ Sluníčko pro školní rok 2019/2020 se koná ve dnech 13. a 14. května 2019 od 14:00 do 17:00 hodin.
Zápis bude probíhat jak na hlavní budově v ulice Vl. Vančury, tak na odloučeném pracovišti Zavadilka.

SPÁDOVÉ OBLASTI

Rodiče se při zápisu řídí školskými obvody spádových mateřských škol ve městě Beroun, viz naskenovaný soubor “školské obvody”. Pokud máte doma předškoláka, který bude mít od září povinnou docházku a Vaše dítě je již zapsané v jiné MŠ než spádové, nahlašte tuto skutečnost do spádové MŠ do doby zápisů (ideálně emailem – naše MŠ: msslunicko@razdva.cz).

CO S SEBOU K ZÁPISU?

  • rodný list dítěte
  • doklad k ověření trvalého pobytu dítěte
    (občanský průkaz jednoho z rodičů nebo dětský OP nebo potvrzení z evidence obyvatel)
  • vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte, viz stejnojmenný formulář
  • žádost o přijetí, viz stejnojmenný formulář (ten je možné vyplnit až v MŠ)

Formuláře je možné si vyzvednout i vytištěné ve školce od 23.04.2019.

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ

© Copyright Mateřská škola Sluníčko Beroun | webdesign