Prostředí

Budova v ul.Vl.Vančury

Budova v ul.Vl.Vančurybudova MŠ Sluníčko Beroun ul. Vl. Vančury 1. a 2. třída je umístěna v jedné části budovy. Má společnou hernu, jídelnu. Každá třída má samostatné sociální zařízení a šatnu. U 1.třídy je společný kabinet na didaktické, tělových.pomůcky a koutek pro výuku angličtiny. U 2.třídy je vytvořen koutek pro výtvarný kroužek. 3. a 4. třída je umístěna v další části budovy. Třídy mají samostatné šatny a sociální zařízení. Společné kabinety na tělovýchovné a didaktické pomůcky jsou u 1. a 3.tř.

Obě části MŠ jsou propojeny spojovací chodbou.

Budova v Husově ul.

budova MŠ Sluníčko Beroun ul. Husova 5.a 6. třída má každá samostatné sociální zařízení a společnou šatnu. Kabinet v patře je společný pro obě třídy. 

 

Všechny třídy na obou pracovištích mají vytvořeny hrací koutky. Dětský nábytek odpovídá hygienickým požadavkům. Třídy i kabinety jsou průběžně doplňovány hračkami, didaktickými pomůckami a metodickým materiálem – dle věku dětí. 

Dalším zázemím obou pracovišť jsou kuchyňky u tříd, šatny pro personál, kancelář vedoucí stravování, ředitelna, prádelna, a sociální zařízení se sprchovými kouty. 

Obě pracoviště mají plynovou kotelnu. 

 

Každý objekt má svou vlastní zahradu osázenou zelení a vybavenou hracími prvky pro zájmovou činnost dětí. Vzrostlé stromy vytvářejí stinná zákoutí potřebná pro hry dětí v letních měsících. 

Součástí MŠ ve Vančurově ul. je školní jídelna, která zajišťuje stravování pro děti a zaměstnance obou pracovišť. Na odloučené pracoviště v Husově ulici je jídlo dováženo z MŠ firmou SCOLAREST, spol.s.r.o. Praha 7, provozovna Beroun.

Kapacita: 

  • 103 dětí – pracoviště v ul.Vl.Vančury (4 třídy – dle věku dětí)
  • 42 dětí – pracoviště v ul.Husova (2 třídy – děti rozdělené na mladší a starší)