V naší školce víme, co dítě potřebuje

TŘÍDNÍ SCHŮZKY:  1. a 2. třída ve středu 11.09. od 16:00 ve své třídě

                              3. a 4. třída v úterý 10.09. od 16:00 ve čtvrté třídě

                              5. a 6. třída v úterý 10.09. od 15:30 na Zavadilce

 

 

 

V níže přiloženém souboru jsou informace k platbě zálohy na stravování - týká se všech dětí, které budou do MŠ chodit ve školním roce 2019/2020. 

 

 

Rodiče nových dětí, kteří nebyli na třídních schůzkách si vytisknou a vyplní přihlášku ke stravování a přinesou poslední týden v srpnu do MŠ vedoucí stravování.